Sensu stricto - w ścisłym znaczeniu.
Page Designed by Tmaxwell